Energiebesparing

Installatieadvies

Natuurlijke energiebronnen

Procesenergie

De specialist in duurzame energieoplossingen

Even voorstellen: Gerrit Langelaar, geboren en getogen in de Achterhoek.

Van kinds af ben ik enorm geïnteresseerd in alles wat met techniek te maken heeft en vooral met de vraag hoe je met een minimale input een maximaal resultaat kunt behalen. Nu, ruim 50 jaar en vele vakgerichte opleidingen later, heb ik mij in het bijzonder toegelegd op de techniek van energievoorziening in het kader van duurzaam ondernemen.

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Energie Effectief, een bedrijf waarin ik u als ondernemer een gericht advies kan geven omtrent de energiebehoefte van uw bedrijf, de mogelijkheden om op energie te besparen en daarmee uw vaste kosten te verlagen. Ook kan ik u de tools aanreiken om deze besparingen ook daadwerkelijk door te voeren, waardoor u op langere termijn een duurzaam energiemanagement kunt voeren.

Energie is kostbaar, ook al is het afkomstig van natuurlijke bronnen. Ik zie het dan ook als noodzaak om energie effectief te gebruiken en de belasting van het milieu terug te dringen en waar mogelijk op te heffen.

Belangrijke uitgangspunten in mijn advies zijn:

  • Gebruik energiebronnen die voorhanden zijn.
  • Benut natuurlijke energiebronnen, zoals aardwarmte, omgevingslucht, ventilatielucht.
  • Gebruik bronnen uit de directe omgeving, zoals stromend water en windenergie.
  • Benut restwarmte uit productieprocessen, zoals proceswarmte, mest en melk.

Graag maak ik samen met u een plan om ook voor uw bedrijf een energiemanagementsysteem te ontwikkelen. Middels het contactformulier kunt u contact met mij opnemen. Ik hoor graag van u.

EnergieEffectief advies aanvragen

Wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen of welke bronnen u in kunt zetten? Energie Effectief heeft de kennis in huis om u deskundig te adviseren wat in uw situatie de beste oplossing is!

Vraag advies aan