Energiebesparing

Installatieadvies

Natuurlijke energiebronnen

Procesenergie

EED-audit

De EED-audit is verplicht voor bedrijven met meer dan 250 FTE en een jaaromzet van € 50 miljoenof meer en een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen.

nul meting actueel energieverbruik

De EED-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De EED-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder wordt een overzicht gemaakt met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar ander energiedragers. Erkende maatregelen (tijdelijke regeling) zijn maatregelen die per sector afgesproken zijn en geacht worden een TvT (terugverdientijd) korter dan 5 jaar te hebben.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte.

RVO helpt u met documenten

RVO.nl heeft een aantal factsheets opgesteld. Doel hiervan is het gebruik van keurmerken voor de EED en de wet milieubeheer te ondersteunen. De factsheets geven aan in welke mate de keurmerken voldoen aan de vereisten van een EED-audit. Het adviesdocument en de factsheets zijn bedoeld voor bedrijven en bevoegde instanties.

Afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken kunnen wij onderstaande scans voor u uitvoeren:

1. Energiescan
2. Energieadvies
3. EEP energieprestatieadvies
4. EED-audit
5. MJA3/MEE
6. EPA-advies

EnergieEffectief advies aanvragen

Wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen of welke bronnen u in kunt zetten? Energie Effectief heeft de kennis in huis om u deskundig te adviseren wat in uw situatie de beste oplossing is!

Vraag advies aan