Energiebesparing

Installatieadvies

Natuurlijke energiebronnen

Procesenergie

Koude

Koudevoorziening advies

Koudevoorzieningen zijn noodzakelijk voor diverse doeleinden, zoals het koelen van woonruimten, bedrijfsruimten, koel-en vriescellen, productieprocessen en in-line koeling. Zonder deskundig advies is het moeilijk om een juiste keuze te maken uit deze veelheid aan mogelijkheden
Om de juiste keuze te kunnen maken, is deskundig advies onontbeerlijk.

Energie Effectief heeft de kennis in huis om u deskundig te adviseren over koudevoorzieningen. Indien het een situatie betreft die extra inzicht vraagt, dan kunnen wij binnen ons netwerk andere specialisten inschakelen.

EnergieEffectief advies aanvragen

Wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen of welke bronnen u in kunt zetten? Energie Effectief heeft de kennis in huis om u deskundig te adviseren wat in uw situatie de beste oplossing is!

Koudebronnen

Als er een koelproces actief is in een industriële omgeving, dan kan onderzocht worden of er nog capaciteitsruimte beschikbaar is. De koelinstallaties zijn vaak ontworpen om een gedeelte van een etmaal te draaien. Door slim ontwerp zou een kleine buffer van koude gemaakt kunnen worden zodat een klein proces hierop kan meeliften.

De eerste filtering voor koudebronnen bij gebouwen doen wij door gebruik te maken van checklisten, dit werkt snel en accuraat. We kunnen dan de meest voorkomende koudebronnen die goed en rendabel te benutten zijn snel in beeld te krijgen en hiervoor een plan opstellen.

Koudebuffer

Vaak is er wel koude beschikbaar, maar op een ander tijdstip dan er behoefte is. Door een passend medium te kiezen kan koude tot -50°C 24 uur gebufferd worden zonder veel koudeverlies.

Koude-isolatie

Leidingen van koudebronnen en transport van koudedragers dienen deugdelijk geïsoleerd te zijn om koudeverlies te voorkomen.