Energiebesparing

Installatieadvies

Natuurlijke energiebronnen

Procesenergie

Ventilatie

De lucht die we inademen bestaat uit duizenden stoffen. De bekendste stoffen zijn: zuurstof, stikstof en waterdamp. Deze stoffen hebben we nodig om op aarde te kunnen leven. Maar er zijn ook stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid.

De kwaliteit van de lucht in Nederland wordt gemeten aan de hand van de concentratie schadelijke stoffen. Nederland haalt de Europese normen voor stikstof (-oxiden) niet. De afgelopen decennia is de luchtkwaliteit spectaculair verbeterd, toch sterven er ieder jaar zo’n 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen. Vooral mensen met hart -en vaatziekten zijn erg kwetsbaar. Om de luchtkwaliteit in uw woning te verbeteren zijn er verschillende mogelijkheden:

Ventileren

Over ventileren bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken dat ventileren een tijdje het raam open zetten is. Dit is geen ventileren, hier is ventilatieadvies noodzakelijk. Het is raadzaam om bij aanwezigheid van mens en dier continu te ventileren, en bij afwezigheid van mens en dier een verlaagd percentage te ventileren. Een half uur nadat gestopt is met ventileren is de frisse lucht verdwenen en hopen vocht en andere stoffen zich weer op in de woning. Dit kan leiden tot hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en andere allergische reacties.

Zorg voor frisse lucht

De meeste mensen beperken zich tot luchten, maar dit is niet hetzelfde als ventileren. Ongeveer de helft van de mensen vindt het open zetten van een raam of deur een paar uurtjes per dag genoeg. Wie raamroosters heeft,ventileert al beter, mits de raamroosters altijd open staan. Vaak gaan deze in de wintermaanden dan weer een deel van het etmaal dicht omdat het anders toch te koud wordt, vooral in de slaapkamer, terwijl daar het ventileren juist het hardste nodig is.

Ondanks dat, weet bijna iedere Nederlander (96%) dat ventileren belangrijk is voor onze gezondheid. 72% van alle Nederlanders weet dat ventileren 24 uur per dag zou moeten gebeuren.

Dat staat dan weer in schril contrast met mensen die denken dat ventileren alléén nodig is als er mens of dier in die ruimte aanwezig is (23%) en mensen die denken dat het opengaan van een buitendeur al een goede bijdrage levert aan de ventilatie in de ruimte (37%).

EnergieEffectief advies aanvragen

Wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen of welke bronnen u in kunt zetten? Energie Effectief heeft de kennis in huis om u deskundig te adviseren wat in uw situatie de beste oplossing is!