Energiebesparing

Installatieadvies

Natuurlijke energiebronnen

Procesenergie

Warmte

Warmtevoorziening advies

Warmtebronnen kunnen voortkomen uit verbranding, zonne-energie, chemische reactie, wrijving, explosie, compressie en nog vele andere mogelijkheden. Zonder deskundig advies is het moeilijk om een juiste keuze te maken uit deze veelheid aan mogelijkheden.

Energie Effectief heeft deze kennis in huis om u deskundig te adviseren over warmtebronnen. Indien het een situatie betreft die extra inzicht vraagt, dan kunnen wij binnen ons netwerk andere specialisten inschakelen.

EnergieEffectief advies aanvragen

Wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen of welke bronnen u in kunt zetten? Energie Effectief heeft de kennis in huis om u deskundig te adviseren wat in uw situatie de beste oplossing is!

Warmtebronnen

In een industriële omgeving zijn vaak verschillende processen actief, waardoor er veel warmtebronnen aanwezig zijn. Is er een actief koelproces aanwezig, dan kan onderzocht worden of de restwarmte direct of na opwaardering gebruikt kan worden als warmtebron.

In veel situaties is de warmtebron beschikbaar maar is er geen warmtevraag, Hier biedt warmteopslag een oplossing: door een geschikt medium te kiezen kan warmte tot 230°C opgeslagen worden. Een periode van dagen of zelfs weken warmteopslag is mogelijk.

De eerste filtering voor warmtebronnen bij gebouwen doen wij door gebruik te maken van checklisten, dit werkt snel en accuraat. We kunnen dan de meest voorkomende warmtebronnen die goed en rendabel te benutten zijn snel in beeld te krijgen en hiervoor een plan opstellen.

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie is noodzakelijk om warmteverliezen te beperken en zelfs te voorkomen. Leidingen van warmtebronnen dienen deugdelijk geïsoleerd te zijn met de juiste isolatie en afwerking om warmteverlies te voorkomen.