Energiebesparing

Installatieadvies

Natuurlijke energiebronnen

Procesenergie

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Energie Effectief BV kan persoonsgegevens voor u verwerken , doordat u gebruikt maakt van de diensten van Energie Effectief BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Energie Effectief BV verstrekt. Energie Effectief BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsnaam
– Uw KvK nummer
– Uw BTW nummer
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Energie Effectief BV gegevens nodig heeft
Energie Effectief BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Energie Effectief BV s uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, en voor het plannen van werkzaamheden.
Hoe lang Energie Effectief BV gegevens bewaart
Energie Effectief BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Energie Effectief BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Energie Effectief BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Energie Effectief BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Energie Effectief BV maakt gebruik van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Energie Effectief BV te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Energie Effectief BV heeft hier geen invloed op. Energie Effectief BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Energie Effectief BV verkregen Analytics -informatie te gebruiken voor andere Google -diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@energieeffectief.nl. Energie Effectief BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Energie Effectief BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitoord en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Energie Effectief BV schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we uiteraard graag. Laat het weten via info@energieeffectief.nl.

Wijziging van privacy statement
Energie Effectief BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Voorwaarden van Technisch Installatie Bedrijf G.T.S. gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen d.d. 2 April 2007 onder nummer 12/2007, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.