Energiebesparing

Installatieadvies

Natuurlijke energiebronnen

Procesenergie

Procesenergie

In veel industriële processen is warmte noodzakelijk. Nadat warmte is benut voor het productieproces blijft er een restwarmte over die vaak afgevoerd word. In deze restwarmte zit nog veel energie die dan onbenut wordt gelaten, hetgeen leidt tot hogere energiekosten.

Restwarmte

Restwarmte kan in veel gevallen direct bij een ander productieproces ingezet worden. Een kleine opwaardering van deze warmte is vaak al voldoende; als er restwarmte van 40°C uit een proces komt en er is 60°C nodig dan is de energiebehoefte nog maar 20°C, terwijl de normale behoefte 50°C is.
Restwarmte uit industriële processen kunnen vaak direct ingezet worden voor het verwarmen van ruimte en/of woningen. Alleen al het investeren in een warmtenet kan voldoende zijn.

Door apparaten slim toe te passen kan het energieverbruik sterk verminderd worden. Een voorbeeld: CO2 koelmachines kunnen koelen en warmtapwater maken, hier zijn dan geen 2 energieopwekkers voor nodig.

Industriële afvalstromen kunnen vaak dienen als bron voor energieopwekkers.

Mogelijkheden:
• Warmtepomp haalt restwarmte uit afvalwater
• Warmtepomp haalt restwarmte uit koeienmest
• Warmtepomp haalt restwarmte uit varkensmest
• Warmtepomp haalt warmte uit ventilatielucht varkensstal
• Pellets uit digestaat biovergisters (verbranden in pelletkachel)
• Biogas uit mest

EnergieEffectief advies aanvragen

Wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen of welke bronnen u in kunt zetten? Energie Effectief heeft de kennis in huis om u deskundig te adviseren wat in uw situatie de beste oplossing is!